siauliu namu valda
Apie įmones

UAB „Šiaulių namų valda“ ir UAB "Apkaba" įsikūrusios pietiniame miesto rajone, adresu J.Sondeckio g. 20. Įmonės įkurtos 1970 ir 1977 metais. Tik tuo metu jos vadinosi 5-ąja ir 6-ąja namų valdybomis. Metams bėgant keitėsi pavadinimai: 5-oji namų valdyba tapo 4-ta namų ūkio eksploatacijos įmonė, vėliau - 4-ta butų ūkio tarnyba, o nuo 1994 metų - UAB „Šiaulių namų valda“. 6-oji namų valdyba pavadinta UAB "Apkaba".

 

Bendrovių prižiūrimas daugiabučių namų plotas Šiaulių mieste sudaro 220 000 m².


UAB „Šiaulių namų valda“ ir "Apkaba" pagrindinė veiklos kryptis – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, techninė priežiūra ir remontas. Ne vieną dešimtmetį veikiančios bendrovės siekia dirbti pelningai, patenkinti gyventojų, partnerių, darbuotojų poreikius. Šiuo tikslu bendrovės aktyviai bendradarbiauja su aptarnaujamų daugiabučių namų gyventojais, informuoja juos apie galimybes pagerinti savo būsto kokybę. Bendrovės turi ilgametę patirtį administruojant ir prižiūrint gyvenamąjį butų fondą, turi nuolat atnaujinamą remonto bazę su reikalinga technine įranga.


Vykdydamos pagrindines savo funkcijas bendrovės administruoja daugiabučius namus, kuriuose neįsteigta savininkų bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis.


Bendrovės turi atestatus šių darbų atlikimui:

1. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūra bei administravimas.
2. Elekros įrenginių eksploatavimas.
3. Šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimas.
4. Ypatingų statinių specialiųjų statybos darbų priežiūra.

© Šiaulių namų valda. 2015